V minulom článku sme si popísali koncept troch vĺn dobrovoľníkov a charakteristiku jednotlivých vĺn. V tom dnešnom sa pozrieme na rôzne zaujímavosti o tomto nezvyčajnom type duší.

Veľký počet dobrovoľníkov

Po vydaní knihy Tri vlny dobrovoľníkov a nová zem v roku 2011 Dolores Cannon odhadla aktuálny počet inkarnovaných dobrovoľníkov na niekoľko stoviek tisíc. Ich počet však odvtedy narástol a konštantne sa zvyšuje. Nachádzajú sa v mnohých rôznych krajinách po celom svete. Celkový proces, ktorý priniesol dobrovoľníkov na Zem, bol veľmi komplexný.

Vekové preskoky medzi vlnami

Dolores Cannon síce tieto duše zakategorizovala na základe ich veku, no stretla sa aj s výnimkami, pri ktorých nastali vekové skoky medzi danými vlnami.

Koncept imprintu

Niektorí dobrovoľníci nemajú referenčnú skúsenosť na Zemi, potrebovali si tým pádom určité minulé životy “imprintovať”, aby sa mali o čo oprieť. Imprint funguje tak, že duša, ktorá nemá skúsenosť na Zemi je zobraná do knižnice, kde po diskusii a poradenstve s knihovníkom si vyberie život, ktorý jej bude “nahraný”. Daný imprint sa nedá rozlíšiť od skutočného života, keďže nie sú nahrané len spomienky, ale aj emócie. Slúžia však len ako referencia pre dušu, inak na nich nezáleží. Je určený len na adaptáciu a plní funkciu prípravy na daný život. Stali sa však raritné prípade, kedy duša odmietla imprint tesne pred inkarnáciou, čo jej spôsobilo chaotický život bez plánu a zámeru.

Pôvod dobrovoľníkov

Dolores Cannon rozdelila pôvod dobrovoľníkov do 2 skupín. Prví z nich sú duše, ktoré prišli priamo od Zdroja a druhí sú duše fungujúce v mimozemských formách. Táto druhá skupina funguje stále na svojich vesmírnych lodiach alebo na iných planétach v iných dimenziách, fungujú často ako svetelné bytosti (nepotrebujú telo) a venujú sa tomu, čo potrebujú, no ich časť je inkarnovaná tu na Zemi. V iných prípadoch držia mimozemské telo na lodi v úschovnom režime, zatiaľ dokým sa duša vráti z inkarnácie na Zemi.

Pin It on Pinterest

Share This

Zdielajte tento članok

Share this post with your friends!