V našom minulom článku sme sa pozreli na život zakladateľky kvantovej regresnej terapie Dolores Cannon. V tom dnešnom si popíšeme jednotlivé fázy, z ktorých terapia pozostáva.

Klienta na úvod čaká rozhovor s terapeutkou, počas ktorého sa rozoberú otázky, ktoré si klient vopred pripravil. Môže ich byť až 20 a mali by sa týkať aktuálnych problémov daného človeka. Môže sa jednať o otázky z oblasti zdravia, vzťahov, kariéry a iných – fantázii sa medze nekladú.

Po analýze daných otázok sa prechádza na samotnú terapiu. Táto fáza spočíva v tom, že je klient uvedený do tzv. somnambulistického stavu, teda théta hladiny, ktorou si prechádzame počas bežného dňa 2x – vtedy keď zaspávame a vredy, keď sa zobúdzame. V takomto stave je klient uvedený do minulých životov. Vždy po absolvovaní jedného minulého života a pochopení čo sa z neho naučil a ako sa vďaka nemu rozvinul ako duša, sa môže presunúť na ďalšie minulé životy.

Po absolvovaní kľúčových minulých životov, ktoré mu boli ukázané bytosťami lásky a svetla sa prechádza na ďalšiu fázu – spojenie s klientovým Vyšším JA. Počas tohto spojenia sa terapeutka pýta pripravené otázky Vyššieho JA a priamo prostredníctvom klienta sú jednotlivo zodpovedávané.

Na záver po zodpovedaní jednotlivých otázok sa prechádza na sken fyzického tela, ktorý slúži na opravu zdravotných disharmónií.

Pin It on Pinterest

Share This

Zdielajte tento članok

Share this post with your friends!