Technika Kvantová Regresná terapia (regreska) podľa Dolores Cannon, sa radí medzi meditačno – hypnotické, je veľmi účinná a v rukách skúseného terapeuta s praxou aj bezpečná metóda, ktorá vám dokáže pomôcť pri riešení životných problémov. Terapia používa priame napojenie na Zdroj všetkého vedomia vesmíru. Je prepojená na vaše vyššie Ja a bytosti Lásky a Svetla. Táto terapia sa nazýva kvantovou preto, že či si to uvedomíte, alebo nie, zmena začne a uskutoční sa jej samotným absolvovaním. 

Metódu QHHT priniesla, zdokonalila a školila americká hypnoterapeutka Dolores Cannon a rozšírila jej používanie po celom svete. Po absolvovaní základného kurzu som začala intenzívne získavať praktické skúsenosti a dopĺňať vedomosti a ďalej som sa vzdelávala. Som prvou, ktorá túto metódu začala používať na Slovensku a v jej používaní  mám najdlhšiu prax. Mám za sebou viac ako tisíc úspešných terapií metódou KvRT.

Metódam Regresnej a progresnej terapii sa venujem nepretržite od roku 2009 a zo skúseností si dovolím vysloviť, že forma regresu, ktorú priniesla Dolores Cannon, je jednou z najlepších.

Zo svojich skúseností tiež viem, že klient by si mal terapeuta veľmi dôkladne vybrať a svoje rozhodnutie komu sa odovzdá do „rúk“ dobre zvážiť, nakoľko metóda siaha k informáciám nielen do vedomia, pracuje s informáciami uloženými v nadvedomí a podvedomí klienta.

Tento druh Regresnej terapie pomôže liečiť telo aj dušu. Dokáže riešiť problémy, ktoré nám doniesla súčasná moderná, uponáhľaná doba, a hlavne aj tlak nových energetických vibrácií, v ktorých sa dnes pohybujeme. Pomáha riešiť problémy vo vzťahoch, nízke sebavedomie, pocity neschopnosti, menejcennosti, vyčerpanosť, nedostatok energie, stres a chaos v živote. Terapia je účinná pri odstraňovaní rôznych fóbií a blokov aj nespavosti, pri stratách príbuzných, pri odchode detí, stavoch úzkosti, nešťastí, pri nechuti žiť. Pomôže vám v duchovnom rozvoji a kultivácii vašej osobnosti. Strate a hľadaní zmyslu života, správnej cesty či pri depresiách a aj závislostiach.

Kvantová Regresná terapia pomáha riešiť skryté emócie, zážitky a bloky, ktoré nevidíme alebo si ich nechceme pripustiť. Tie nám potom spôsobujú množstvo ochorení, problémov, vo vzťahoch v práci, súkromí, alebo aj financiách. Dokáže omnoho viac.

Pre koho je vhodná?

Terapia je určená pre osoby, ktoré sú staršie než 15 rokov. Odporúčam ju všetkým, ktorí hľadajú riešenia zložitých životných situácií majú chuť na sebe duchovne pracovať a rásť a ak sa objaví zvedavec – pátrač a nadšenec tejto metódy, rada ho medzi klientami uvítam. V prípade, že pomoc potrebuje napríklad dieťa, alebo osoba s nejakým znevýhodnením je možné ju využiť. Tieto prípady je potrebné riešiť individuálne a po úvodnej konzultácii. V týchto prípadoch sa terapia robí v zastúpení.

Cena 200 €

Čo by mal klient vedieť pre úspešnú terapiu

Pre dobrú spoluprácu stačí vaša ochota pracovať na sebe a uvedomenie si svojho zámeru. Terapia je individuálna a mimoriadne diskrétna záležitosť. Očakáva sa, že rozhodnutie klienta absolvovať terapiu vzniklo po jeho uvážení. Dôležitá je dôvera v terapeuta. Ochota otvoriť sa svojím pocitom, emóciám a spomienkam zanechaných vo vašom vnútri prostredníctvom energetických záznamov, prináša výsledky prospešné pre ďalší život klienta. V deň terapie je veľmi odporúčané nikam sa neponáhľať a vyčleniť si pre seba dostatok času. Prísť so svojím zámerom a s otázkami, na ktoré klient očakáva odpoveď je ďalším predpokladom toho, že klient dostane odpovede na to, čo hľadá.

Koľko terapia trvá a ako prebieha?

KvRT trvá približne 4 hodiny, v niektorých prípadoch dlhšie. Časť tohto času je venovaná úvodnému zoznámeniu sa a preskúmaniu zámeru s ktorým prichádzate. Pre tento účel odporúčam priniesť si svoje otázky k tomu, čo chcete zistiť. Otázky by mal klient sústrediť okolo témy, ktorú potrebuje riešiť.

Ako terapeut budem sprievodcom na vašej ceste poznania a povediem vás. Pomocou hlbokého stavu meditácie, uvoľnenia, či hypnózy, vás uvediem do stavu, s ktorým sa stretávate takmer denne, a to tesne pred zaspávaním. Nemusíte mať obavy, táto technika je bezpečná. Počas terapie máte kontrolu nad celým priebehom a skoro všetko si uvedomujete. Postupne, prostredníctvom vašich zážitkov z minulých životov, odkrývame časti vášho vnútra, dostaneme sa k uviaznutým emóciám ovplyvňujúcim súčasný život. Spoločne so Svetelnými bytosťami lásky budeme nachádzať a objavovať samotný zdroj problému a vyriešime ho. Po vyriešení prichádza čas potrebný pre proces zvedomnenia a uzdravenia.

Z terapie obdržíte nahrávku, ktorá vám bude slúžiť pre objavenie ďalších súvislostí. Ako sa riešenie usádza vo vašej mysli a tele ste pri opätovnom počúvaní nahrávky schopní objaviť ďalšie informácie potrebné k uzdravovaniu a vykonávaniu zmien vo vašich životoch.

Koľko KvRT by som mal absolvovať?

Po mojich skúsenostiach stačí k vyriešeniu konkrétneho problému a nájdeniu správneho smeru často jedno sedenie. Samozrejme, pokiaľ počúvnete rady svojho nadvedomia – vyššieho Ja, Svetelných bytostí Lásky, ktoré sú tu pre vás a necháte sa nimi viesť.

Jej rozsah však už potom záleží aj na vás, keďže každý máme slobodnú vôľu a nič proti vašej vôli sa robiť nedá. Terapia sa však dá opakovať a tak opakovane pracovať na svojom duchovnom posune a raste.

Po dohodnutí tohto termínu, môžete pociťovať napätie ale aj vzrušenie z nového nepoznaného. Je to prirodzené a potešujúce.

Odporúčania pred KvRT

Rada by som vás poprosila, nech v deň terapie neužívate žiadne lieky na ukľudnenie, či bolesti. Nepožívajte v ten deň kávu, povzbudzujúce ani energetické nápoje a ťažko stráviteľné jedlo obsahujúce mäso. Odporúčala by som vám ľahké raňajky napríklad rožok a syr alebo maslo, zelený čaj, ovocnú šťavu, prípadne vodu, džús alebo na obed bezmäsité jedlo. Terapia prebieha v príjemnom harmonickom, relaxačnom prostredí a viete to podporiť tým, že prídete v pohodlnejšom oblečení, aby vás nič netlačilo a nerušilo, nakoľko pri terapii ležíte. Je veľmi vhodné zorganizovať si čas tak, aby ste prišli na presne dohodnutý termín terapie.

Odporúčania po KvRT

Po terapii sa môžete cítiť unavený alebo až priveľmi aktívny. Preto je vhodné si na tento deň naplánovať oddych a relax. Odporúčam pitie dostatočného množstva čistej vody, pretože po terapii sa vaše telo začne detoxikovať, a to počas 3 až 5 dní. Po terapii (t.j. v deň terapie) neodporúčam dlhé jazdy autom a činnosti, pri ktorých sa vyžaduje zvýšená pozornosť. Obdržanú nahrávku z terapie počúvať iba keď ste v kľude a pohode, rozhodne nie pri činnosti, ktorá si vyžaduje vašu pozornosť, ideálne pred spaním. 

Pre koho nie je metóda vhodná?
  • Pre osoby mladšie ako 15 rokov (v regrese ich môže zastúpiť rodič, prípadne pestún, prípadne ktokoľvek, kto má k dieťaťu vzťah a má pozitívny zámer mu pomôcť).
  • Pre osoby s poškodeným sluchom.
  • Pre osoby, ktoré majú zdravotné postihnutie, ktoré im nedovoľuje dlho ležať na chrbte.
  • Pre osoby s jazykovou bariérou.

Terapia nie je vždy vhodná pre osoby dlhodobo užívajúce antidepresíva, omamné a psychotropné látky, či osoby s ťažkou psychickou závislosťou alebo diagnostikovanou psychickou poruchou. Je na osobnom posúdení terapeuta, či s nimi bude pracovať. Pre ľudí, ktorí patria do týchto skupín je viac ako potrebné, aby sa so svojimi závislostiami, či diagnózami, terapeutovi zmienili.

Cena terapie

Cena terapie je stanovená na 200 € (príplatok za termín počas víkendu a sviatkov je 30%, t.j. spolu 260 €) a je za kompletné sedenie, bez ohľadu na čas jeho trvania.

Treba však rátať s tým, že môže trvať 4 – 5, aj viac hodín. Odporúčam zorganizovať si deň tak, aby ste mali dostatok času pre seba. V terapii je zahrnutý úvodný rozhovor, diagnostika, očista klienta a poradenstvo, vrátane odporúčaní. Klient stráca pojem o čase, keď že KvRT je pre neho veľmi príjemný zážitok.

Podmienky rezervovania termínu terapie a úhrada za službu

Termín sa pokladá za rezervovaný pripísaním sumy na účet

SK33 1100 0000 0029 1796 2155

najneskôr

do  5  dní  po  dohodnutí  termínu.

Pri úhrade uveďte v poznámke platby dohodnutý dátum terapie a svoje meno. V prípade, ak k úhrade nedôjde, rezervácia sa zruší a dohodnutý termín bude voľný pre iného záujemcu. Platba je vratná, iba v prípade, ak klient schôdzku zruší najneskôr 5 pracovných dní pred dohodnutým termínom. Ak klient termín v uvedenom čase nezruší, uskutočnenú platbu nevrátim. Slúži ako náhrada za rezervovanie času, v ktorom by som mohla poskytovať službu inému záujemcovi. V prípade, ak nastanú v klientovom živote závažné okolnosti, je možné, po vzájomnej dohode, termín zmeniť. Klientom sa vždy maximálne venujem a aj individuálne sa na každého klienta pripravujem.

 Je možnosť zakúpenia aj poukazu na regresnú terapiu, ale iba v prípade, že obdarovaná osoba možnosť takejto terapie zvažuje.

Nie som poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 578/2004 Zb.z. Ponúkané služby nenahrádzajú zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení.

Cena 200 € / 260 €

odpovede na často kladené otázky

1. Je regresná terapia nebezpečná?

V rukách skúseného terapeuta a pri použití overenej metódy, určite nie. Priekopníčkou tejto metódy bola p. Dolores Cannon, ako terapeut regresný pracovala aj p. Marta Foučková a aj p. Andrej Dragomerický.

2. Je regresná terapia vykonávaná v astrálnej rovine, ide teda o prácu s astrálom?

Rozhodne nie, klient je stále vo svojom fyzickom tele. Napriek tomu, že je v uvoľnenom stave, nikam, ako sa povie, neodchádza. To, čo klient popisuje, sa vynára z jeho nadvedomia, popisuje to sám a určite ani ja a ani nikto z mojich kolegov, s ktorými som v kontakte, ho do ničoho netlačíme, nenavádzame a podobne. Táto technika nie je o tom, nepracujeme s takou manipulatívnou technikou. Odporúčam si zistiť presne o čom táto technika v skutočnosti je, najlepšie predtým ako sa pre ňu rozhodnete.

3. V akom stave teda tento druh regresnej terapie prebieha?

Tento druh terapie prebieha, ako som už povedala, v stave uvoľnenia. Uvoľnením začne váš mozog pracovať vo frekvenciách vlnenia alfa, delta, théta. Toto uvoľnenie, tento stav, zažíva klient každý večer pred tým, ako zaspí. Je to stav maximálneho uvoľnenia. Dosť často s klientom pracujem aj v stave hypnózy, keďže som hypnoterapeut.

4. Je pravda, že keď budem v stave uvoľnenia, môžete so mnou manipulovať ako chcete?

Toto rozhodne nie je pravdou. Takéto tvrdenia môžu vzniknúť iba u ľudí, ktorý tento stav nikdy nepodstúpili, nemajú s ním osobnú skúsenosť, rozprávajú a hodnotia iba z počutia. Akceptujem názor, nech je akýkoľvek, no mali by si uvedomiť že slovo je veľmi silný nosič vibrácie. Z mojich skúsenosti a aj z literatúry sú veľmi jasne popísane aj hlboké hypnotické stavy klientov, no ani vtedy klient nie je manipulovateľný tak aby urobil čokoľvek proti svojej vôli. Stále máme slobodnú vôľu, samozrejme za predpokladu, že sa neotvoríme a nepozveme do svojho vnútra niekoho iného, no toto by už bolo na úplne iný rozhovor.

5. Považujete sa teda za liečiteľku?

Rozhodne nie.  Ľudí neliečim. Terapiu, ktorú robím, zastrešujú Svetelné bytosti lásky. Sú to bytosti, ktoré nás bezbreho milujú a nezištne nám pomáhajú, samozrejme za predpokladu, že ich o to požiadame. Rešpektujú totiž našu slobodnú vôľu. Nikdy nezasahujú bez nášho zvolenia, nikdy nás za nič netrestajú, ani za naše prešľapy a chyby. Prosto iba nás milujú, nehodnotia nás, stále sú nám nápomocné a nikdy nám nedajú alebo nesprostredkujú vnemy a zážitky, ktoré by sme nezvládli, alebo im nerozumeli, alebo by nám nejako ublížili – vtedy by to už neboli Svetelné bytosti lásky, ale niekto iný….

6. Máte s touto terapiou osobnú skúsenosť?

Áno, mám vlastnú skúsenosť. Som mimoriadne hypnotabilná, v regresnej terapii som bola niekoľko krát, vždy to bol mimoriadny, zvláštny, zaujímavý a hlavne podnetný zážitok pre môj rozvoj a prácu na sebe.

7. Stalo sa Vám už niekedy, že terapia neprebehla ako mala a klient nič nevidel? Koho je to chyba?

Samozrejme, že sa to môže stať, aj napriek tomu, že táto metóda Kvantovej progresnej a regresnej terapie a QHHT je najlepšou metódou, ktorú p. Dolores Cannon uviedla do praxe. Osobné zatiaľ inú, lepšiu metódu nepoznám, no aj tu môžu nastať prekážky.

Najväčšou prekážkou je prílišné klientovo očakávanie, prílišné chcenie, neschopnosť uvoľnenia a otvorenia sa, prípadne neschopnosť klienta vizualizovať. Napriek tomu, že sa tu pracuje s psychikou klienta, nie každému je hneď, na prvý krát, umožnené vstúpiť do svojho nadvedomia a spojiť sa s ním. Veľa záleží práve od vnútorného nastavenia klienta.

Z mojej dlhoročnej terapeutickej praxe však viem, že každým opakovaním sa tieto pomyselné dvere viac a viac otvoria. Často sú to aj samotný terapeuti, ktorým to tiež na prvý krát nejde, no po opakovanom uvedení do tohto stavu, sú schopní čoraz rýchlejšie získavať informácie zo svojho nadvedomia. Ako terapeut sa snažím vždy robiť pre klienta maximum. Niekedy sa môže stať aj to, že si klient na opakovanie terapie vyberie iného terapeuta a potom, keď sa to u tohto podarí, si klient mylne myslí, že je to preto, že tento terapeut je lepší a na prácu predošlého rýchlo zabudne. Nie je to však tak. Celú terapiu vedú Svetelné bytosti lásky a oni rozhodnú o tom, kedy je klient na túto terapiu vnútorne pripravený. Nič sa tu nedá uponáhľať.

Veľa však záleží práve na samotnom klientovi. Nehľadala by som teda vinníka a chyby. Predpokladom je teda úplne sa uvoľniť, dobre vizualizovať a potom to ide jedna báseň. Klient pre to môže spraviť niečo aj sám. Existujú pomôcky – dobrý je nácvik autogénneho tréningu a vizualizačné cvičenia. Jedno také nájdete aj tu, na webe.

8. Prečo sa venujem tejto práci?

Nevnímam to ako prácu, šírenie svetla a pomáhanie ľuďom, ktorí o to požiadajú, vnímam ako moje poslanie. Robím to vždy za predpokladu, že mi je to dovolené. Tak ako to mám uvedené aj na svojom blogu, moja duša prišla sem, na tento svet, tak zvláštne, s istým poslaním a ja sa snažím to poslanie napĺňať.

9. Máte skúsenosť s astrálnym cestovaním?

Áno mam skúsenosť aj s tým. Nemám však obavu, keď že sa na sebe snažím pracovať. Nevylučujem, že v astrálnej rovine môže, ak je človek neopatrný, striehnuť čokoľvek, no chcem rázne upozorniť, že na akej úrovni vibrujete, také bytosti k sebe pritiahnete. Popísala by som to asi tak, že ľudia, ak sa stretávajú s ľuďmi, ktorí sú zlí či agresívni sa časom stanú takýmito istými, nakoľko preberajú na seba vibrácie tých ľudí. Alebo jednoduchší príklad, čo sa s vibráciami deje. Je to ako keď máte jabĺčko, ktoré je s časti nahnilé. Vložíte ho do košíka k ostatným jablkám. Čo myslíte, čo sa stane? Správne, začnú hniť aj ostatné.

10. Robíte terapie, pomáhate ľuďom nájsť sa, nevyčerpáva vás to?

Pravdou je, že je to náročné poslanie. Snažím sa dopĺňať a vyvažovať energiu ktorú zo seba vydávam, pobytom v prírode. Nikdy mi nebýva tak zle, že by som nevládala, alebo že by ma niekto za niečo trestal. Bytosti svetla a Otec – Zdroj takto nikdy nepracuje a podľa toho to aj poznáme s kým, ako sa povie, máme tú česť. Pracujem totiž vždy iba zo Svetelnými bytosťami lásky a so samotným Zdrojom. Samozrejme s veľkou pokorou, vždy v rámci toho, čo mi je dovolené.

11. Chcela by som ísť na regresnú terapiu k vám, no narazila som na video pani, ktorá sa snaží ľudí od tejto terapie odradiť a vymenováva ako ona pomáha ľudom a dáva ich do poriadku po terapiách a konšteláciách a ako sa vy, terapeuti, z nás smejete a máte zábavu...

Rada vás pani J. na terapii u seba uvítam, kontakt na mňa nájdete tu na webe. Ak máte zatiaľ iba negatívne informácie o terapiách pevne verím, že s pomocou Zdroja a Svetelných bytostí lásky sa nám spoločnými silami podarí ukázať inú cestu ak sa pre ňu odhodláte.

Nikdy by som si nedovolila a verím že ani moji kolegovia, smiať sa z problémov klientov. Problém každého klienta je ten najväčší, pretože je to, to čo ho trápi a ťaží frown a mojim poslaním je, ak ma o pomoc požiadal, mu pomôcť a nie zosmiešniť.

Dotyčnej pani by som ponúkla zúčastniť sa takejto terapie, aby mohla hodnotiť z vlastného prežitku. Nie iba tak utvárať bezbrehé názory, posudzovať, a odsudzovať. Bolo by dobre na sebe začať pracovať a urobiť si poriadnu introspektívnu, aby sme vedeli čo je ego, spasiteľský komplex hra na mimoriadnosť a jedinečnosť, pretože bytosti svetla a prvotný zdroj sa takto rozhodne neprejavuje a ani nepracuje.

Teším sa na stretnutie s vami, nech je láska a svetlo v nás a našich srdciach.

Napíšte mi

Rada sa s Vami spojím a vypočujem si, čo môžem pre Vás urobiť.

V správe, prosím, stručne popíšte tému, ktorej sa budeme venovať.

Skontaktujem sa s Vami do 24 – 48 hodín.

Blanka

 

 

Pin It on Pinterest

Share This