VÝCVIK KVANTOVEJ PROGRESNEJ A REGRESNEJ TERAPIE

V prípade záujmu o kurz vyplňte, prosím, formulár na skonci stránky.

Prečo práve tento výcvik?

Čo vám prinesie Výcvik kvantovej progresnej a regresnej terapie? Ak ste nastavený pomáhať ľuďom nájsť samých seba, uvoľniť traumy pochádzajúce z minulosti usadené hlboko v tele, priniesť radosť a ľahkosť do ich života, získate ďalší nástroj ako to robiť. Naviac vy sami budete získavať to isté. Intenzívny výcvik je plný informácií podložených skúsenosťami lektoriek, pretkaný cvičeniami, ktoré vám uľahčia počiatočnú prax. Budete súčasťou komunity, ktorá sa bude spoločne posúvať dopredu a rásť.

Šírenie svetla

Zvyšovanie vibrácií, svietenie na cestu a sprevádzanie.

Životné zmeny

Vnesenie svetla, pokoja, plnosti a harmónie do života všetkých zúčastnených.

Úplnosť

Informácie zoslané do života, podložené praxou a cvičenia.

Komunita, ktorá pomáha

Podpora a spolupráca v komunite terapeutov.

Registrácia otvorená

Deň (- y)

:

H(s)

:

Minúta(y)

:

Druhý(s)

Podmienky výcviku

Výcvik je určený všetkým záujemcom metódu Kvantovej progresnej a regresnej terapie.

Okrem spoznania metódy, čo je jedna z dvoch nosných častí kurzu, je druhá časť výcviku venovaná aj osobe terapeuta. Obe časti spolu vytvárajú predpoklad pre poskytovanie kvalitnej služby klientom. Zároveň prinášajú účastníkovi možnosť napredovania vo vnútornom raste iným spôsobom.

Výcvik je zakončený skúškou a získaním certifikátu. Termín vykonania skúšky je závislý od účastníka. Vyberie si ho v čase max. 2 mesiacov od absolvovania výcviku. Podrobnejšie podmienky dostane každý registrovaný záujemca mailom.

Podmienkou pre absolvovanie výcviku je podstúpenie min. jednej regresnej terapie. Odporúčame ju absolvovať pred začatím výcviku. Ľahšie uchopíte obsah kurzu a vaše prípadné otázky budú podfarbené osobnou skúsenosťou, ktorá je neprenositeľná. Ak nestihnete terapiu podstúpiť do termínu začiatku, jej absolvovanie je podmienkou pre získanie certifikátu.

Cena výcviku obsahuje samotné kurzovné a podklady k výcviku a drobné občerstvenie. Náklady na stravovanie a ubytovanie si účastník hradí sám.

Miesto záujemcu na výcviku je záväzne rezervované až po zaplatení ceny celého výcviku.

Termín VÝCVIku

2024

termín bude upresnený

cena VÝCVIKU

799 €

ukončenie registrácie

bude upresnené

miesto konania

Galanta

Obsah výcviku

ÚVOD DO ŠTÚDIA KVANTOVÉHO REGRESU – pochopenie základných postupov regresnej terapie

POŽIADAVKY NA TERAPEUTA – jeho príprava, starostlivosť o seba

PRÍPRAVA terapeuta, priestoru a klienta na regresný proces

PRÁCA S KLIENTOM – ako sa postarať o klienta

REGRESNÝ PROCES – jeho časti a priebeh, neštandardné situácie s ktorými sa môžete stretnúť

CVIČENIA, MEDITÁCIE, DOPLŇUJÚCE MATERIÁLY

Lektorky

Kurzom vás budú sprevádzať dve skúsené ženy, Blanka Radimáková a Eva Baluchová. Každá z nich pracuje s inými metódami a stretávajú sa v spoločnom zanietení pre všetko, čo podporuje osobné poznanie a rast človeka.

Filozofia ich práce ich zbližuje a toto porozumenie umožňuje vytvárať spoločné projekty, jedným z ktorých je Kurz kvantovej progresnej a regresnej terapie. Každá z nich je garantom jednej obsahovej časti kurzu a budú sa vzájomne dopĺňať.

Čo obe pokladajú za dôležité je vzájomná úcta medzi ľuďmi, otvorenosť v názoroch a prijímanie odlišností v rámci základnej ľudskej etiky, pochopenie, súcit a aj vášeň pre život. To vám sprostredkujú počas kurzu a aj po ňom. Obe to totiž žijú.

Blanka Radimáková

Blanka Radimáková

regresná terapeutka - Lekár duše

Blanka je žena oddaná svojej práci a klientom. Dôslednosť, láskavosť a súcit, ktorý prejavuje pri terapiách, k tomu vášeň a zapálenie, ktoré v jej prítomnosti zažijete, je motivujúce. Prinášanie svetla a lásky do života je jej poslaním a vedie ju vo všetkom čo robí. Ako prvá terapeutka na Slovensku pracujúca metódou Kvantovej progresnej a regresnej terapie je garantom obsahu týkajúceho sa metódy a praktických skúseností získaných v praxi. Viac o Blanke nájdete tu, na webe.

Eva Baluchová

Eva Baluchová

systemická koučka - Sprievodca duše

Evin pohľad na svet je zafarbený hľadaním rovnováhy vo všetkom. Rovnováha a harmónia v našich životoch prichádza cez sebapoznanie a prijatie vlastných farieb nech sú akékoľvek, krásne aj škaredé, úchvacujúce aj desivé. S týmto jej nastavením sa stretnete nielen ako klient. Počas kurzu bude zodpovedná najmä za témy introspekcie budúcich terapeutov. S ňou budete vstupovať do svojich vlastných hĺbok, aby ste potom vedeli svojim klientom rozšíriť hranice ich sveta. Viac o Eve na www.evabaluchova.com.

Registrácia

Registrácia otvorená

Deň (- y)

:

H(s)

:

Minúta(y)

:

Druhý(s)

Pin It on Pinterest

Share This